Now showing items 1-2 of 2

  • Çevresel Aciller 

    Ates, Sebahat (Akademisyen Tıp Kitabevi, 2014)
    GİRİŞ İnsan vücut ısısı 37°C kadardır ve gün içinde vücut sıcaklığındaki değişimler 0,6°C’yi aşmaz. Vücut sıcaklığını ayarlayan merkez hipotalamustadır. Hipotalamustaki bu merkez bir termostat gibi çalışır. Vücutta ısı ...
  • Isırma ve Sokmalar 

    Ates, Sebahat (Akademisyen Tıp Kitabevi, 2014)
    Tüm uyarılara rağmen, hayvanlarla temastan kaynaklanan yaralanmalar önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. Hayvanlar ısırma, sokma, yaralama, ezme, binicilerini atma gibi nedenlerle insanlara zarar ...