Now showing items 1-1 of 1

  • Dezavantajlı Gruplar ve Sosyal Politika 

    Karatay, Abdullah (Nobel yayınları, 2014-09)
    Bu çalışmada korunma ihtiyacı içindeki çocuklar ya da klasik tabirle ‘korunmaya muhtaç çocuklara’ ilişkin politika ve uygulamaların değişimi, kamu yapısındaki dönüşüme paralel olarak incelenecektir. Bu amaçla Bourdieu’nun ...