Now showing items 1-3 of 3

 • Bipolar Bozukluğun Sürdürüm Tedavisi 

  Nurmedov, Serdar; Noyan, Cemal Onur (2014)
  Bipolar bozukluk yineleme riski yüksek olan bir hastalıktır. Sürdürüm tedavisinin temel hedefi depreşme ve yinelemenin önlenmesi, epizot sayılarının azaltılması, epizotların şiddetinin azaltılması, epizotlarının süresinin ...
 • CORRELATIONS AMONG ELECTROENCEPHALOGRAPHY AND SERUM DRUG LEVEL IN MAJOR DEPRESSION: PREDICTION OF RESPONSIVENESS TO ANTIDEPRESSANT TREATMENT 

  Tarhan, Nevzat; Nurmedov, Serdar; Hizli Sayar, Gokben (Üsküdar Üniversitesi, 2012)
  Amaç: Majör depresyonu olan hastalarda antidepresan tedaviye yanıtın yordanması için elektroensefalagrafi ve serum ilaç kan düzeyi ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Hastalar dört hafta boyunca sertralin 50 ...
 • Dezomorfin (krokodil) Bağımlılığı. 

  Nurmedov, Serdar; Hizli Sayar, Gokben (2014)
  Objective: Research has been done for the purpose of determining the effect of interpersonal addictions of school of health students to substance use cases. Method: 376 students who are registered in a school of health’s ...