Now showing items 145-158 of 158

 • Transcranial magnetic stimulation for treating depression in elderly patients 

  Hizli Sayar, Gokben; Ozten, Eylem; Tan, Oguz; Tarhan, Nevzat (Neuropsychiatric Disease and Treatment, 2013)
  Purpose: The aim of the study reported here was to examine the safety and effectiveness of high-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) in elderly patients with depression. Patients and methods: ...
 • TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION THERAPY IN OBSESSIVE COMPULSIVE DISORDER: A CASE SERIES 

  Tan, Oguz (Üsküdar Üniversitesi, 2012)
  The effectiveness of repetitive transcranial magnetic stimulation therapy in obsessive compulsive disorder is indefinite, although it has been shown to be helpful in depression in many studies. Six cases of obsessive compulsive ...
 • Transkraniyal manyetik uyarım tedavisi sırasında ortaya çıkan nöbet 

  Hizli Sayar, Gokben; Ozten, Eylem; Tan, Oguz; Salcini, Celal; Tarhan, Nevzat (Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2013)
  Transkraniyal manyetik uyarım (TMU) tekniği, gerek serebral korteks işlevlerinin lokalizasyonunu belirlemeyi amaçlayan nörofizyolojik araştırmalarda, gerekse sinir sistemi hastalıklarının tedavisini hedefleyen klinik ...
 • TRANSKRANİYAL DOĞRU AKIM UYARIMI: BİR GÖZDEN GEÇİRME 

  Tarhan, Nevzat; Hizli Sayar, Gokben; Ozten, Eylem (2012)
  Transkraniyal doğru akım uyarımı (TDAU) kortikal işlev modülasyonu için kullanılan noninvazif bir tekniktir. TDAU, kafa derisi üzerine yerleştirilmiş elektrotlar kullanılarak serebral korteksten zayıf bir doğrudan elektrik ...
 • TRANSKRANİYAL DOĞRU AKIM UYARIMI: BİR GÖZDEN GEÇİRME 

  Tarhan, Nevzat; Hizli Sayar, Gokben; Özten, Eylem (Üsküdar Üniversitesi, 2012)
  Transkraniyal doğru akım uyarımı (TDAU) kortikal işlev modülasyonu için kullanılan noninvazif bir tekniktir. TDAU, kafa derisi üzerine yerleştirilmiş elektrotlar kullanılarak serebral korteksten zayıf bir doğrudan elektrik ...
 • Transmitter-mediated action of neuromedin S on Passive avoidance learning in rats 

  Telegdy, Gyula; Bagosi, Zsolt; Jászberényi, Miklós (Üsküdar Üniversitesi, 2014)
  The possible involvement of different neurotransmitters in the action of neuromedin S (NMS) in the memory consolidation of passive avoidance behavior was studied by pretreating rats with different receptor blockers which ...
 • Treatment with group psychotherapy for chronic psychogenic nonepileptic seizures 

  Metin, Sinem Zeynep; Talasman, Seren; Yeni, Seher Naz; Ozmen, Mine; Metin, Baris; Ozkara, Cigdem (2013)
  Although there have been a number of psychotherapy trials for chronic psychogenic nonepileptic seizures, evidence-based treatment options are limited. We developed an eclectic group psychotherapy which combines psychoeducation ...
 • Türkiye’de Bipolar Bozukluk 

  Kesebir, Sermin; Tamam, Lut; Gultekin, Bulent Kadri (2014)
  Türkiye’de bipolar bozukluk ile ilgili yapılmış çalışmaların incelenmesinde epidemiyolojik anlamda nitelikli alan çalışmasına rastlanmamıştır. Çalışmaların çoğu, hastane başvurusu kaynaklı ve klinik çalışmalardır, ...
 • USE OF REPETITIVE TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION FOR TREATMENT OF AUDITORY HALLUCINATIONS: A CASE REPORT AND BRIEF REVIEW 

  Hizli Sayar, Gokben; Bulut, Hüseyin; Tarhan, Nevzat (Üsküdar Üniversitesi, 2016)
  In this case we report the efficacy of repetitive transcranial magnetic stimulation for treatment resistant auditory verbal hallucinations. The majority of protocols have utilized low-frequency suppressive repetitive ...
 • Uzun Süreli Sürdürümde Lamotrijin Öncesi ve Sonrası bir karşılaştırma: Kan düzeyinin etkisi 

  Kesebir, Sermin; Akdeniz, Fisun; Demir, Aysun; Bilici, Mustafa (2013)
  Amaç: Bu çalışmanın varsayımı, lamotrijinin, iki uçlu bozukluktaki etkinliğinin serum düzeyi ile ilişkili olduğudur. Amacımız, lamotrijin kullanan iki uçlu olgularda, lamotrijin öncesi ve sonrası dönemi karşılaştırmak, ...
 • Vision: A Systems Neuroscience Perspective 

  Kafaligonul, Hulusi (Üsküdar Üniversitesi, 2014)
  The visual system is the most studied part of the cortex, providing a basis for understanding not only visual processing per se but also the fundamental operations of the brain in general. Significant progress has been ...
 • What Does The Brain Mapping Tell The Psychiatrist in Daily Practise? 

  Arikan, Kemal; Artukoglu, Bekir B. (2016)
  Alzheimer’s disease (AD) is a neurodegenerative disorder and represents the most common form of dementia, affecting over 46.9 million people worldwide. AD is characterized by the progressive loss of specific neurons in ...
 • Yaşlı Hastalara Bakım Verenlerin Bakım Verme Yükleri ve Başa Çıkma Biçimleri ile Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi 

  Unubol, Huseyin; Hızlı Sayar, Gokben (2018)
  Giriş: Günümüzde yaşlı sağlığı kadar, yaşlılara bakım verenlerin sağlığı da önemli bir halk sağlığı sorundur. Bu çalışmada bakım veren kişilerin bakım yükleri ile anksiyete ve depresyon düzeyleri arasındaki ilişki ve ...
 • Zorunlu Yatışta Psikiyatrik ve Hukuksal Süreç 

  Yilmaz, Yucel; Saygili, Ishak; Yanartas, Omer; Baykaran, Mustafa Burak; Kesebir, Sermin; Yildiz, Yilmaz (2013)
  Amaç: Zorunlu yatış tüm dünyada psikiyatristleri yakından ilgilendiren bir konudur. Bu konuda çeşitli ülkelerde farklı uygulamalar söz konusudur. Ülkemizde bu alandaki uygulamalar medeni kanunun 432. maddesi ile ...