Now showing items 1-1 of 1

  • İlk Atak Manide EEG Anormalliği: Çocukluk Çağı Travmalarının İzi 

    Kesebir, Sermin; Guven, Sertac; Tatlidil Yaylaci, Elif; Topcuoglu, Ozgur Bilgin (2013)
    Amaç: Bu çalışmanın amacı ilk atak manide EEG anormalliği sıklığını araştırmak, EEG anormalliği olan ve olmayan olguları, iki uçlu bozukluğun klinik özellikleri yönünden karşılaştırmaktır. Yöntem: Bu çalışmada, ayaktan ...