Now showing items 1-15 of 15

 • A CREUTZFELDT-JAKOB DISEASE CASE PRESENTING WITH PSYCHIATRIC SYMPTOMS 

  Hizli Sayar, Gokben; Akin Aslan, Asli; Karagol, Arda; Dirik, Ebru Bilge (2014)
  Creutzfeldt Jakob Disease is an incurable and invariably fatal degenerative brain disease. Sporadic and variant forms of the disease can be observed among patients. We report on a patient for calling attention to clinical ...
 • Bipolar Bozukluk ve Kanser 

  Kesebir, Sermin; Bayrak, Arzu (2014)
  Yaygınlık çalışmaları ve nedensel ilişki arayan çalışmalar psikiyatrik bozukluk-lar ile kronik fiziksel hastalıklar arasındaki ilişkinin ihmal edildiğini göster-mektedir. Farklı hastalık grupları için artan sayıda yatkınlık ...
 • Bipolar Bozuklukta Kişilerarası İlişkiler ve Sosyal Ritim Terapisinin Temel İlkeleri 

  Hizli Sayar, Gokben; Ozten, Eylem; Onen Unsalver, Baris (2014)
  Kişilerarası İlişkiler ve Sosyal Ritim Terapisi hastanın sosyal ritmindeki aksamalar ile psikiyatrik bozukluğun geçmiş ataklarının başlangıcı arasındaki ilişkiyi fark edebilmesini kolaylaştıran bir psikoterapi yöntemidir. ...
 • Chiari Malformasyonuna Bağlı Serebellar Kognitif Affektif Sendrom: Bir Olgu Sunumu 

  Hizli Sayar, Gokben; Salcini, Celal; Ozten, Eylem; Tanridag, Oguz; Eryilmaz, Gul (2013)
  Serebellumun, motor hareketlerin koordinasyonunun yanı sıra, yüksek beyin fonksiyonlarının gerçekleşmesinde rolü olduğu birçok çalışmada gösterilmiştir. Serebellumun konjenital lezyonları çeşitli nöropsikolojik bozukluklar ...
 • Duygudurum Dengeleyici Uyum Anketi: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması 

  Kesebir, Sermin; Ustundag, Mehmet Fatih (2012)
  Amaç: Bu çalışmanın amacı, iki uçlu bozukluk ve duygudurum dengeleyici ilâçlarla ilgili görüş ve inanışları sorgulayan Duygudurum Düzenleyici Uyum Anketinin (DDUA) güvenilirliğini ve geçerliliğini test etmektir. Yöntem: ...
 • Duyusal Gelişim Kuramı ve Bir Olgu Örneği 

  Berksun, Oguz Erkan; Hizli Sayar, Gokben (2013)
  Bu yazıda insan beyninin duyusal deneyimleri ile ilişkili bir gelişimsel teori sunulmaktadır. Bu teoriye göre, duyusal kapasite yaşam boyunca gelişir ve dürtü, duygu, hareket, algı gibi kendi duyusal ürünlerini yaratır. ...
 • Elektrokonvulzif Tedavi Üzerine Güncel Bir Gözden Geçirme 

  Hizli Sayar, Gokben; Ozten, Eylem; Eryilmaz, Gul; Gogcegoz, Isil; Ceylan, Mehmet Emin (2013-08-29)
  Bir çok elektrokonvülsif tedavi kılavuzundai elektrokonvülsif tedavi uygulamasını tercih edilen tedavi olarak gösterildiği durumlar olarak psikotik özellikli şiddetli depresyon, maink deliryum ve katatoni gösterilir. ...
 • Epilepsi ve Duygudurum Bozuklukları 

  Kesebir, Sermin; Guven, Sertac; Koc, Ismail (2012)
  Duygudurum bozuklukları epilepside yaşam kalitesini ve prognozu etkileyen önemli bir psikiyatrik eştanıdır. Depresyon ile epilepsi arasındaki ilişki çift yönlüdür. Epileptik olgular arasındaki depresyon geliştirme riski ...
 • Erişkin Bağlanma Biçimi Ölçeği Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması 

  Kesebir, Sermin; Dereboy, Ferhan; Kokcu, Filiz (2012)
  Amaç: Erişkin Bağlanma Biçimi Ölçeğinin (EBBÖ) Hazan ve Shaver (1987) taraşından geliştirilen ilk bölümü üç farklı ifadeden oluşmaktadır. Ölçeğin Mikulincer (1993) tarafından geliştirilen ikinci bölümünde her bir bağlanma ...
 • Geç Başlangıçlı Olan ve Olmayan İki Uçlu Bozukluk Hastalarının Karşılaştırılması 

  Kesebir, Sermin; Sayakci, Sena; Suner, Ozgur (2012)
  Geç başlangıçlı olan ve olmayan iki uçlu bozukluk hastalarının karşılaştırılması Amaç: Bu çalışmanın amacı, geç başlangıçlı iki uçlu bozukluğu olan olguların, geç başlangıçlı olmayan olgulardan farklılaşıp farklılaşmadığının ...
 • İki Uçlu Bozukluk Şeklinde Ortaya Çıkan CADASIL Sendromu 

  Kesebir, Sermin; Kaymak Koca, Esra; Kilicaslan, Esin Evren (2013)
  Bir küçük damar hastalığı olan Subkortikal Enfarkt ve Lökoensefalopati ile giden Otozomal Dominant Serebral Arteriyopati (CADASIL: Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy), ...
 • MAN TRANSFORMING INTO WOLF: A RARE CASE OF CLINICAL LYCANTHROPY 

  Hizli Sayar, Gokben; Ozten, Eylem; Kagan, Gaye (2014-06-05)
  Clinical lycanthropy is defined as a rare psychiatric syndrome that involves a delusion that the affected person can transform into, has transformed into, or is a non-human animal. Its name is connected to the mythical ...
 • Mevsimsel Mizaç Bozukluğunda Tek Uçlu ve İki Uçlu Farkı: Deksametazon Baskılama Testi 

  Bilici, Mustafa; Kesebir, Sermin; Gencer, Ali Gorkem; Yaci, Hale (2013)
  Mevsimsel mizaç bozukluğunda tek uçlu ve iki uçlu farkı: Deksametazon baskılama testi Amaç: Bu çalışmanın birincil amacı mevsimsel gidiş gösteren tek uçlu ve iki uçlu olgular arasında deksametazon baskılama testi’nde ...
 • Stres, Anksiyete ve Fonksiyonel Gastrointestinal Bozukluklar 

  Kesebir, Sermin; Cengiz, Fatma; Ocak Karatas, Semra; Bezgin, Cigdem (2012)
  Stresin fonksiyonel gastointestinal sistem bozukluklarında major bir rolü vardır. Bu durumun en tipik örneği irritabl barsak sendromudur. Akut ya da kısa süreli strese gastrointestinal sistem yanıtı, gastrik boşalmanın ...
 • TRANSKRANİYAL DOĞRU AKIM UYARIMI: BİR GÖZDEN GEÇİRME 

  Tarhan, Nevzat; Hizli Sayar, Gokben; Ozten, Eylem (2012-11-11)
  Transkraniyal doğru akım uyarımı (TDAU) kortikal işlev modülasyonu için kullanılan noninvazif bir tekniktir. TDAU, kafa derisi üzerine yerleştirilmiş elektrotlar kullanılarak serebral korteksten zayıf bir doğrudan elektrik ...