Now showing items 1-8 of 8

 • Bipolar Bozukluk ve Kanser 

  Kesebir, Sermin; Bayrak, Arzu (2014)
  Yaygınlık çalışmaları ve nedensel ilişki arayan çalışmalar psikiyatrik bozukluk-lar ile kronik fiziksel hastalıklar arasındaki ilişkinin ihmal edildiğini göster-mektedir. Farklı hastalık grupları için artan sayıda yatkınlık ...
 • Duygudurum Dengeleyici Uyum Anketi: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması 

  Kesebir, Sermin; Ustundag, Mehmet Fatih (2012)
  Amaç: Bu çalışmanın amacı, iki uçlu bozukluk ve duygudurum dengeleyici ilâçlarla ilgili görüş ve inanışları sorgulayan Duygudurum Düzenleyici Uyum Anketinin (DDUA) güvenilirliğini ve geçerliliğini test etmektir. Yöntem: ...
 • Epilepsi ve Duygudurum Bozuklukları 

  Kesebir, Sermin; Guven, Sertac; Koc, Ismail (2012)
  Duygudurum bozuklukları epilepside yaşam kalitesini ve prognozu etkileyen önemli bir psikiyatrik eştanıdır. Depresyon ile epilepsi arasındaki ilişki çift yönlüdür. Epileptik olgular arasındaki depresyon geliştirme riski ...
 • Erişkin Bağlanma Biçimi Ölçeği Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması 

  Kesebir, Sermin; Dereboy, Ferhan; Kokcu, Filiz (2012)
  Amaç: Erişkin Bağlanma Biçimi Ölçeğinin (EBBÖ) Hazan ve Shaver (1987) taraşından geliştirilen ilk bölümü üç farklı ifadeden oluşmaktadır. Ölçeğin Mikulincer (1993) tarafından geliştirilen ikinci bölümünde her bir bağlanma ...
 • Geç Başlangıçlı Olan ve Olmayan İki Uçlu Bozukluk Hastalarının Karşılaştırılması 

  Kesebir, Sermin; Sayakci, Sena; Suner, Ozgur (2012)
  Geç başlangıçlı olan ve olmayan iki uçlu bozukluk hastalarının karşılaştırılması Amaç: Bu çalışmanın amacı, geç başlangıçlı iki uçlu bozukluğu olan olguların, geç başlangıçlı olmayan olgulardan farklılaşıp farklılaşmadığının ...
 • İki Uçlu Bozukluk Şeklinde Ortaya Çıkan CADASIL Sendromu 

  Kesebir, Sermin; Kaymak Koca, Esra; Kilicaslan, Esin Evren (2013)
  Bir küçük damar hastalığı olan Subkortikal Enfarkt ve Lökoensefalopati ile giden Otozomal Dominant Serebral Arteriyopati (CADASIL: Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy), ...
 • Mevsimsel Mizaç Bozukluğunda Tek Uçlu ve İki Uçlu Farkı: Deksametazon Baskılama Testi 

  Bilici, Mustafa; Kesebir, Sermin; Gencer, Ali Gorkem; Yaci, Hale (2013)
  Mevsimsel mizaç bozukluğunda tek uçlu ve iki uçlu farkı: Deksametazon baskılama testi Amaç: Bu çalışmanın birincil amacı mevsimsel gidiş gösteren tek uçlu ve iki uçlu olgular arasında deksametazon baskılama testi’nde ...
 • Stres, Anksiyete ve Fonksiyonel Gastrointestinal Bozukluklar 

  Kesebir, Sermin; Cengiz, Fatma; Ocak Karatas, Semra; Bezgin, Cigdem (2012)
  Stresin fonksiyonel gastointestinal sistem bozukluklarında major bir rolü vardır. Bu durumun en tipik örneği irritabl barsak sendromudur. Akut ya da kısa süreli strese gastrointestinal sistem yanıtı, gastrik boşalmanın ...