Now showing items 1-1 of 1

  • Psikiyatride sitokrom P450 fenotiplemesinin kullanımı 

    Eryilmaz, Gul; Ceylan, Mehmet Emin; Hizli Sayar, Gokben; Ozten, Eylem; Gogcegoz Gul, Isil (2014)
    Özellikle tedavisel aralığı dar olan ilaçlar için tedavi etkinliğini sağlayabilmek, yan etkileri en aza indirebilmek için farmakolojik tedavinin kiĢiye özel uygulanması gereklidir. Sitokrom P450 enzimlerinin fenotiplemesi ...