Show simple item record

dc.contributor.advisorhttps://www.researchgate.net/publication/269983518_New_Treatment_Approaches_in_Tinnitus_The_Place_of_Repetitive_Transcranial_Magnetic_Stimulation_and_Transcranial_Direct_Current_Stimulation
dc.contributor.authorTarhan, Nevzat
dc.contributor.authorTas, Cumhur
dc.contributor.authorCebi, Merve
dc.date.accessioned2014-09-23T12:01:38Z
dc.date.available2014-09-23T12:01:38Z
dc.date.issued2014-09
dc.identifier.citationÇebi, M., Taş, C., Tarhan, N. (2014). New Treatment Approaches in Tinnitus: The Place of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation and Transcranial Direct Current Stimulation, Turkish Archives of Otolaryngology, 52, 98-105.tr_TR
dc.identifier.uriDOI: 10.5152/tao.2014.533
dc.identifier.urihttp://earsiv.uskudar.edu.tr/xmlui/handle/123456789/221
dc.identifier.urihttp://www.turkarchotolaryngol.net/sayilar/60/buyuk/98-105.pdf
dc.description.abstractTinnitus, akustik uyarım olmadığı zamanlarda algılanan ses olarak tanımlanır. Son yapılan araştırmalara göre, tinnitus hastalara günlük hayatta rahatsızlık veren en yaygın sağlık problemlerinden birisidir. Geçmiş çalışmalar tinnitusun muhtemel sebebi olarak daha çok kulak hastalıkları gibi periferik özelliklere eğilmiş olsa da, giderek artan kanıtlar tinnitusun işitsel ve işitsel olmayan beyin bölgelerindeki hipereksitabiliteyle ilişkili olduğunu göstermektedir. Güncel nörobilim çalışmaları, repetetif transkranyal manyetik uyarım (repetetive transcranial magnetic stimulation: rTMS) ve transkranyal direkt akım uyarımı (transcranial direct current stimulation: tDCS) gibi nöromodülasyon yöntemlerinin, tinnitus tedavisinde ümit verici etkileri olduğunu göstermiştir. Fakat, gözlemlenen bu pozitif etkilerin mekanizması halen net olarak açıklanamamaktadır. Bu derlemenin amacı, tinnitus patofizyolojisi ve merkezi sinir sisteminde nöromodülasyon tedavileri için muhtemel yolaklar hakkında bilgi vermek, ve rTMS ile tDCS kullanan güncel randomize kontrollü çalışmaların sonuçlarını özetlemektir.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTurkish Archives of Otolaryngologytr_TR
dc.relation.ispartofseriesSCI;
dc.subjectTinnitustr_TR
dc.subjectrTMStr_TR
dc.subjecttDCStr_TR
dc.subjectNeuromodulationtr_TR
dc.titleNew Treatment Approaches in Tinnitus: The Place of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation and Transcranial Direct Current Stimulationtr_TR
dc.title.alternativeTinnitus’da Yeni Tedavi Yaklaşımları: Repetetif Transkraniyal Manyetik Stimulasyon ve Transkraniyal Doğru Akım Uyarımının Yeritr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.departmentÜsküdar Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Psikoloji Bölümütr_TR
dc.contributor.authorIDTR185102tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record