Show simple item record

dc.contributor.authorKesebir, Sermin
dc.contributor.authorGungordu, Ozlem
dc.contributor.authorCaliskan, Macit
dc.date.accessioned2014-10-21T09:38:54Z
dc.date.available2014-10-21T09:38:54Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationKesebir S, Güngördü Ö, Çalışkan M. İki uçlu olgularda dürtüsellik, benlik saygısı ve mizaç ilişkisi: cinsiyete göre farklılaşır mı? Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2014;27(2):101-105.tr_TR
dc.identifier.urihttp://earsiv.uskudar.edu.tr/xmlui/handle/123456789/319
dc.identifier.urihttp://www.dusunenadamdergisi.org/tr/MakaleDetay.aspx?MkID=998
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmanın amacı, iki uçlu bozuklukta (İUB) benlik saygısı, dürtüsellik ve mizaç arasındaki ilişkiyi araştırmak, cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Yöntem: Bu amaçla, polikliniğimize olağan kontrolleri için başvuran ve bilgilendirilmiş onam veren, DSM-IV’e göre İUB-I tanılı ve en az sekiz haftadır iyilik dönemindeki 100 olgu ardışık olarak değerlendirilmiştir. Dürtüsellik Barrat Impulsivity Scale ile, benlik saygısı Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ile, afektif mizaç TEMPS-A (the Temperament Evaluation of the Memphis, Pisa, Paris, and San Diego Autoquestionnaire) ile değerlendirilmiştir. Bulgular: İUB tanılı olgularda dürtüsellik ve benlik saygısı arasında ters ve orta derecede bir ilişki saptanmıştır. Bu ilişki kadın olgularda daha güçlü bir ilişkidir. Dürtüsellik ile depresif ve anksiyöz mizaç arasında orta derecede, siklotimik ve irritabl mizaç arasında güçlü bir ilişki saptanmıştır. Dürtüsellik ile hipertimik mizaç arasında ilişki bulunmamıştır. Benlik saygısı ile hipertimik mizaç arasında orta derecede bir ilişki saptanmıştır. Bu ilişki erkek olgularda daha güçlü bir ilişkidir. Sonuç: Benlik saygısı, dürtüsellik ve mizaç arasındaki ilişki, iki uçlu olgularda, cinsiyete göre farklılaşmaktadır.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.relation.ispartofseriesulusal diğer;
dc.relation.isversionof10.5350/DAJPN2014270204tr_TR
dc.subjectBenlik saygısıtr_TR
dc.subjectdürtüselliktr_TR
dc.subjectiki uçlu bozukluktr_TR
dc.subjectmizaçtr_TR
dc.titleİki uçlu olgularda dürtüsellik, benlik saygısı ve mizaç ilişkisi: cinsiyete göre farklılaşır mı?tr_TR
dc.title.alternativeThe relationship of self-esteem, impulsivity and temperament in bipolar patients: is it differentially related to gender?tr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalDüşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciencestr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record