Show simple item record

dc.contributor.authorYilmaz, Yucel
dc.contributor.authorSaygili, Ishak
dc.contributor.authorYanartas, Omer
dc.contributor.authorBaykaran, Mustafa Burak
dc.contributor.authorKesebir, Sermin
dc.contributor.authorYildiz, Yilmaz
dc.date.accessioned2014-10-21T09:46:32Z
dc.date.available2014-10-21T09:46:32Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationYılmaz Y, Saygılı İ, Yanartaş Ö, Baykara MB, Kesebir S, Yıldız D. Psychiatric and Legal Process in Compulsory Hospitalization. Yeni Symposium 2013; 51(1):46-50.tr_TR
dc.identifier.urihttp://earsiv.uskudar.edu.tr/xmlui/handle/123456789/321
dc.identifier.urihttp://yenisymposium.com/Pdf/TR-YeniSempozyum-21f25efb.PDF
dc.description.abstractAmaç: Zorunlu yatış tüm dünyada psikiyatristleri yakından ilgilendiren bir konudur. Bu konuda çeşitli ülkelerde farklı uygulamalar söz konusudur. Ülkemizde bu alandaki uygulamalar medeni kanunun 432. maddesi ile düzenlenmiştir. Ülkemizde konuyla ilgili herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde zorunlu yatış yapılan olguların psikiyatrik ve hukuksal süreçlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Bu çalışmanın verileri 01 Temmuz 2009 – 01 Temmuz 2010 tarihleri arasında zorunlu yatış yapılmış psikiyatrik hastalar arasından rastgele seçim yöntemi ile seçilmiş yüz hastadan elde edilmiştir. Hastalara ait klinik özellikler ise hastanemizin tıbbî kayıtlarından, geriye dönük olarak elde edilmiştir. Bulgular: Son 1 yıl içerisindeki zorunlu yatışların oranı tüm yatışlara oranla % 23.11’dir. Zorunlu yatışta en sık tanılar şizofreni (%39), bipolar bozukluk (% 27), şizoaffektif bozukluk (%9) olarak saptanmıştır. %68’i erkek, %32’si kadın olan yüz olgunun yaş ortalaması 37±8.1 olarak hesaplanmıştır. Zorunlu yatış yapılan olguların yatış süreleri 16±7.8 gündür. Tartışma ve Sonuç: Psikiyatri hastalarının zorunlu yatışları ve ardışık uzun süreli izlemlerine ilişkin, ileriye dönük çalışmalara ihtiyaç vardır.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.relation.ispartofseriesulusal diğer;
dc.subjectzorunlu yatıştr_TR
dc.subjectpsikiyatrik hastatr_TR
dc.subjectadli psikiyatritr_TR
dc.titleZorunlu Yatışta Psikiyatrik ve Hukuksal Süreçtr_TR
dc.title.alternativePsychiatric and Legal Process in Compulsory Hospitalizationtr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalYeni Symposiumtr_TR
dc.contributor.departmentÜsküdar Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Psikoloji Bölümütr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record