Show simple item record

dc.contributor.authorBilici, Mustafa
dc.contributor.authorKesebir, Sermin
dc.contributor.authorGencer, Ali Gorkem
dc.contributor.authorYaci, Hale
dc.date.accessioned2014-10-21T12:27:12Z
dc.date.available2014-10-21T12:27:12Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationKesebir S, Yacı H, Gençer AG, Bilici M. Mevsimsel mizaç bozukluğunda tek uçlu ve iki uçlu farkı: Deksametazon baskılama testi. JMOOD 2013;2(1):6-11.tr_TR
dc.identifier.issn2146 -2380
dc.identifier.urihttp://earsiv.uskudar.edu.tr/xmlui/handle/123456789/329
dc.identifier.urihttp://dergipark.ulakbim.gov.tr/moodis/article/view/5000070941
dc.description.abstractMevsimsel mizaç bozukluğunda tek uçlu ve iki uçlu farkı: Deksametazon baskılama testi Amaç: Bu çalışmanın birincil amacı mevsimsel gidiş gösteren tek uçlu ve iki uçlu olgular arasında deksametazon baskılama testi’nde (DBT) fark olup olmadığının saptanmasıdır. Yöntem: Mevsimsel mizaç bozukluğu (MMB) olan (SCID-I ile yapılan tanı görüşmesinde DSM-IV’e göre uzunlamasına gidiş belirleyicisi olarak mevsimsel gidiş gösteren) ve bilgilendirilmiş onam formunu onaylayan, iyilik dönemindeki olgular, olağan poliklinik izlemleri sırasında, ardışık olarak çalışmaya alınmıştır. Bulgular: DBT ile baskılanamama mevsimsel gidiş gösteren iki uçlu olgular arasında (%100) tek uçlu olgulardan (%42.8) daha sıktı. Tek uçlu ve iki uçlu MMB olan olgularda kadın/erkek oranı benzer iken, iki uçlu olgular daha gençtti. İki uçlu MMB’de çocukluk çağı travması ve premenstrüel sendrom (PMS) daha sık iken, ilk hecme öncesi stresör ve sosyal destek iki uçlu olgularda daha az sıklıkta idi. İlk hecme tipi iki uçlu olguların tümünde depresif dönemde idi. İki uçlu bozukluk (İUB) grubunda başlangıç yaşı ve koruyucu sağaltım başlangıç yaşı iki uçlu grupta daha erken, tanı için geçen süre daha uzun, hecme şiddeti daha yüksek, hecme sayısı daha fazla olmasına karşılık hecme süresi daha kısa, işlevsellik puanları daha yüksek bulundu. İki uçlu olgularda hecmeler arası tam düzelme %100, sağaltıma uyum %92.9 oranında id. İki uçlu bozukluk, çocukluk çağı travması, PMS ve ağır şiddette hecme, regresyon analizinde MMB’da DBT (-)’liğinin öngörücüleri olarak saptandı. Sonuç: Bu çalışma mevsimsel mizaç bozukluğunda tek uçlu ve iki uçlu olguları karşılaştıran ilk çalışmadır ve önemli farklar ortaya koymaktadır. Karakteristik atipik vejetatif belirtilerin depresif dönemlere damgasını vurduğu, şiddetli depresif dönemlerin tedaviye direnç oluşturduğu, ışığa reaktif MMB olgularında HPA eksen düzensizliği beklenir bir durumken, MMB iki uçlu olgularında ise mutad gibi görünmektedir. Bir diğer önemli sonuç, DBT ile kortizol düzeyi baskılanamayan MMB olgularının diğerlerinden daha iyi gidiş özellikleri gösteriyor oluşudur.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.relation.ispartofseriesUlusal diğer;
dc.relation.isversionof10.5455/jmood.20120307062522tr_TR
dc.subjectmevsimsel mizaç bozukluğutr_TR
dc.subjecttek uçlu bozukluktr_TR
dc.subjectiki uçlu bozukluktr_TR
dc.subjectdeksametazon baskılama testitr_TR
dc.titleMevsimsel Mizaç Bozukluğunda Tek Uçlu ve İki Uçlu Farkı: Deksametazon Baskılama Testitr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalJMOODtr_TR
dc.contributor.departmentÜsküdar Üniversitesi, NP İstanbul Nöropsikiyatri Hastanesitr_TR
dc.contributor.authorIDTR33942tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record