Show simple item record

dc.contributor.authorKesebir, Sermin
dc.contributor.authorBayrak, Arzu
dc.date.accessioned2014-10-21T13:12:09Z
dc.date.available2014-10-21T13:12:09Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationKesebir S, Bayrak A. Bipolar Bozukluk ve Kanser. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 2012;4(2):223-236.tr_TR
dc.identifier.issn1309-0658
dc.identifier.urihttp://earsiv.uskudar.edu.tr/xmlui/handle/123456789/334
dc.identifier.urihttp://dergipark.ulakbim.gov.tr/pskguncel/article/view/5000076339
dc.description.abstractYaygınlık çalışmaları ve nedensel ilişki arayan çalışmalar psikiyatrik bozukluk-lar ile kronik fiziksel hastalıklar arasındaki ilişkinin ihmal edildiğini göster-mektedir. Farklı hastalık grupları için artan sayıda yatkınlık varyantları tanım-lanmaya başlamıştır. Epigenetik ilkeleri çerçevesinde, Alzheimer hastalığı, bipolar bozukluk, meme ve prostat kanseri, koroner arter hastalığı, Chron's hastalığı, sistemik lupus eritematozus ve tip 1 ve 2 diyabet birlikte anılmakta-dır. Kromozom 13 akrosentrik bölgede, meme kanseri, retinoblastom, B hücreli kronik lenfositik lösemi genleri ve bipolar bozukluğun dopaminerjik lokusları birlikte yer almaktadır. Bipolar bozukluğu olan ve sağlıklı bireyler arasında, meme kanseri riski kadın olgularda artmış bulunmuştur. Diğer taraftan stresi ve stres yanıtını etkileyen psikososyal etkenler, farklı kanser tiplerinin prognozunda ve ilerlemesinde etkin önemli değişkenler olabilir. En başta beyin tümörleri olmak üzere, pek çok kanser tipi ve kemoterapötik ajan ile bipolar bozukluk belirtileri ortaya çıkabilmektedir. Bu yazıda bipolar bo-zukluk ile kanser arasında olası bir etiyolojik ilişkinin olup olamayacağı, her iki hastalığın birbirinin gidişini ve tedavisini nasıl etkilediği ilgili literatür bulguları eşliğinde gözden geçirilmiştir.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.relation.ispartofseriesUlusal diğer;
dc.relation.isversionof10.5455/cap.20120414tr_TR
dc.subjectBipolar bozukluktr_TR
dc.subjectkansertr_TR
dc.subjectpsikotrop ilaçlartr_TR
dc.titleBipolar Bozukluk ve Kansertr_TR
dc.title.alternativeBipolar Disorder and Cancertr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalPsikiyatride Güncel Yaklaşımlartr_TR
dc.contributor.departmentÜsküdar Üniversitesi, NP İstanbul Nöropsikiyatri Hastanesitr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record