Show simple item record

dc.contributor.authorKonkan, Ramazan
dc.contributor.authorHanzade Erkus, Gizem
dc.contributor.authorGüclü, Oya
dc.contributor.authorSenormanci, Omer
dc.contributor.authorUlgen, Mine Cansu
dc.contributor.authorMehmet Z., Sungur
dc.date.accessioned2016-03-30T07:16:16Z
dc.date.available2016-03-30T07:16:16Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationKONKAN, R., ERKUS, G. H., GUCLU, O., SENORMANCI, O., AYDIN, E., ULGEN, M. C. & SUNGUR, M. Z. (2012) ARE HOPELESSNESS, DEMOGRAPHIC AND CLINICAL CHARACTERISTICS OF SUICIDAL ATTEMPTS BEING A CUE OF A NEW ATTEMPT?. The Journal of Neurobehavioral Sciences, 1 (2), 1-11.tr_TR
dc.identifier.issn2148-4325
dc.identifier.urihttp://earsiv.uskudar.edu.tr/xmlui/handle/123456789/513
dc.description.abstractBacground: This study aimed the relationship between some demographic and clinical characteristics of suicide attempt with hopelessness, distressing life events prior to the attempt in individuals who attempted suicide and compares the outcomes with healthy volunteers with respect to several sociodemographic variables. Methods: We applied the Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders (SCID-I), the Beck Depression Inventory (BDI), the Beck Anxiety Scale (BAS), Beck Hopelessness Scale (BHS), the Scale for Suicide Ideation, the Suicidal Behavior Scale, the Life Events List in 50 patients who attempted suicide and 52 healthy volunteers. Results: Twenty seven patients (54%) had a suicide plan before the attempt, and 32 patients (64%) shared this plan with their immediate environment. Of these patients, 22 (44%) reported that they still had suicidal thought, and 23 (46%) reported that the stressor life event still continued. The scores of Hopelessness Scale and its subscales were significantly higher in the suicide group both with and without depression compared to the control group. Conclusion: It was concluded to be important to follow up suicidal thoughts, negative life events and hopelessness in patients who attempted suicide or at a risk of suicide attempt. Key words: suicide attempt, clinical characteristics, negative life events, hopelessness Amaç: Bu çalışmada intihar girişiminde bulunan kişilerde girişim öncesi stresli yaşam olayları, umutsuzluk ile intihar girişiminin bazı demografik ve klinik karakteristikler arasındaki ilişki ve çeşitli sosyodemografik değişkenler açısından sağlıklı gönüllüler ile karşılaştırma araştırıldı. Yöntem: Çalışmada intihar girişimi olan 50 hasta ve 52 sağlıklı gönüllüye ‘DSM-IV Eksen I Bozuklukları İçin Yapı- landırılmış Klinik Görüşme Formu (SCID-I)’, ‘Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ)’, Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ), Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ), İntihar Niyeti Ölçeği, İntihar Davranışı Ölçeği, Yaşam Olayları Listesini uyguladık. Bulgular: Yirmi yedi hastada (%54) girişim öncesi intihar düşüncesi vardı. Otuz iki hasta (%64) bu planını mevcut ortamıyla paylaşmıştı. Bu hastaların 22’si (%44) halen intihar düşüncesine sahip olduğunu, 23’ü (%46) stresli yaşam olayının halen sürdüğünü bildirdi. İntihar grubunda depresyonu olan ve olmayanların umutsuzluk ölçeği toplam ve alt ölçek puanları kontrol grubundan anlamlı olarak yüksekti. Sonuç: İntihar girişimi olan veya intihar girişimi riski bulunan hastalarda intihar düşünceleri, olumsuz yaşam olayları ve umutsuzluğu izlemenin önemli olduğu sonucuna varılmıştır.tr_TR
dc.language.isoengtr_TR
dc.publisherÜsküdar Üniversitesitr_TR
dc.relation.isversionof10.5455/npakademi.20120201tr_TR
dc.subjectİntihar girişimitr_TR
dc.subjectklinik özelliklertr_TR
dc.subjectolumsuz yaşam olaylarıtr_TR
dc.subjectumutsuzluktr_TR
dc.titleAre Hopelessness, Demographic And Clinical Characteristics Of Suicidal Attempts Being A Cue Of A New Attempt?tr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalThe Journal of Neurobehavioral Sciencestr_TR
dc.contributor.departmentNPACADEMYtr_TR
dc.identifier.volume1tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.identifier.startpage1tr_TR
dc.identifier.endpage11tr_TR
dc.contributor.authorIDTR19560tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record