Show simple item record

dc.contributor.authorBarıs, Ismaıl
dc.contributor.authorAtaman, Emine
dc.date.accessioned2020-02-27T15:36:49Z
dc.date.available2020-02-27T15:36:49Z
dc.date.issued2019-10-16
dc.identifier.citationBarıs, Ismaıl, SOSYAL ÇALIŞMA DİSİPLİNİNDE SOSYOLOJİK BAKIŞ AÇISININ DEĞERLENDİRİLMESİ1, Toplum ve Sosyal Hizmet, Makale Geliş Tarihi: 13.02.2019 Makale Kabul Tarihi: 16.10.2019, (24)tr_TR
dc.identifier.urihttp://earsiv.uskudar.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12526/753
dc.description.abstractSosyal çalışma disiplininde, sosyolojik bakış açısının değerlendirildiği bu çalışmada, sosyal çalışma-sosyoloji-kuram ilişkisi üzerine sistematik bir değerlendirme yapılmış ve sosyolojinin sosyal çalışmanın bilgi temeline nasıl katkı sunabileceğinin gösterilmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemi kullanılan bu çalışmada, sosyal çalışmada, sosyolojik bakış açısını anlamaya yönelik olarak hazırlanan görüşme formu ile Türkiye’de farklı üniversitelerin sosyal hizmet bölümlerinde eğitim vermekte olan 12 akademisyenin görüşleri alınmış ve bulgular, içerik analizi yöntemiyle yorumlanarak alt temalar oluşturulmuştur. Yapılan görüşmelerin değerlendirilmesi sonucunda sosyolojinin, sosyal çalışma uygulamaları için önemli bir veri sağlayıcısı olduğu; sosyal çalışmanın toplumsal değişken, sorun, ihtiyaç ve çözümlere yönelik bakış açısını geliştirdiği; ancak sosyal çalışmada kuramların uygulamaya dâhil edilmesinde çeşitli sıkıntılar yaşanmakta olduğu anlaşılmıştır. Bunun yanında sosyolojinin sosyal çalışmaya hizmet eden bir disiplin olmaktan ziyade, sosyal çalışmayla birlikte gelişen bir bilim olduğu ve iki alanın birbirini destekleyerek gelişebileceği noktasına ulaşılmıştır. Bu işbirliğinin gerçekleşmemesi durumunda, sosyal çalışmanın kuram üretememe ve/veya mevcut kuramlardan yararlanamama sorunlarının alanın gelişimini olumsuz şekilde etkileyebileceği öngörüsü ortaya çıkmıştır.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.subjectSosyal Çalışma, Sosyoloji, Kuram, Akademisyentr_TR
dc.titleSOSYAL ÇALIŞMA DİSİPLİNİNDE SOSYOLOJİK BAKIŞ AÇISININ DEĞERLENDİRİLMESİ1tr_TR
dc.title.alternativeEvaluation of Sociological Perspective In Social Work Disciplinetr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalToplum ve Sosyal Hizmettr_TR
dc.contributor.departmentÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ/SOSYAL HİZMET PRtr_TR
dc.identifier.volume31tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.identifier.startpage22tr_TR
dc.identifier.endpage46tr_TR
dc.contributor.authorID207997tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record