Show simple item record

dc.contributor.authorUnubol, Huseyin
dc.contributor.authorBas, Merve
dc.contributor.authorAksu, Melisa
dc.contributor.authorSayar, Gokben Hızlı
dc.date.accessioned2020-02-27T17:04:02Z
dc.date.available2020-02-27T17:04:02Z
dc.date.issued2019-09-27
dc.identifier.citationUnubol, Huseyin, Akademisyenlerde İş Doyumunun Algılanan Sosyal Destekle İlişkisinin İncelenmesi, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Geliş Tarihi: 09.08.2019 Kabul Tarihi: 27.09.2019, (32)tr_TR
dc.identifier.urihttp://earsiv.uskudar.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12526/757
dc.description.abstractBu araştırmada akademisyenlerdeki iş doyumunun, algılanan sosyal destekle ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca çalışma içerisinde iş doyumu, algılanan sosyal destek ve sosyodemografik değişkenler arasındaki ilişki de incelenmiştir. Araştırmaya Üsküdar Üniversitesi akademisyenlerinden 84 kişi katılmıştır. Katılımcılara Sosyodemografik Veri Formu, Minnesota İş Doyumu Ölçeği ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği uygulanmıştır. Verilerin analizi için Tek Yönlü Varyans Analizi, Bağımsız Gruplarda T-Testi ve Pearson Korelasyon Analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucuna göre Minnesota İş Doyumu Ölçeğinin (MİDÖ) Dışsal Doyumu ile Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeğinin (ÇBASDÖ) diğer önemli kişi destek alt ölçeği arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki saptanırken MİDÖ ve ÇBASDÖ arasında diğer alt ölçeklere bakıldığında herhangi bir ilişkiye rastlanmamıştır. Araştırmada kullanılan ölçeklerin dışsal doyum ve diğer önemli kişi destek alt boyutları arasında bir ilişki olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Bu bilgilere ek olarak yaş, unvan, ailede akademisyen olma durumu ve haftada verilen ders saatinin iş doyumu ve algılanan sosyal destek düzeylerinde bir değişikliğe sebep olmadığı sonucuna ulaşılırken hem cinsiyet hem medeni durumun iş doyumu ve algılanan sosyal destek düzeyleri üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.subjectİş Doyumu, Algılanan Sosyal Destek, Minnesota İş Doyumu Ölçeği, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği, Destek Sistemleri.tr_TR
dc.titleAkademisyenlerde İş Doyumunun Algılanan Sosyal Destekle İlişkisinin İncelenmesitr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalÜsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ/İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ/PSİKOLOJİ PRtr_TR
dc.identifier.issue9tr_TR
dc.identifier.startpage347tr_TR
dc.identifier.endpage377tr_TR
dc.contributor.authorID215935tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record